Alfa-1 Sverige
Logga in
Användarnamn

LösenordInte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Stöd oss med ett bidrag
Du som vill hjälpa föreningen med tryckerikostnad för informationsmaterial eller stödja oss med ett bidrag kan göra det genom att swisha valfritt belopp till detta nummer 1230917088. Vänligen skriv om det är ett bidrag. Alla bidrag mottages med tacksamhet, stora som små.
Stipendiefond
Alfa-1 Sveriges logo kan pryda en dödsannons. Hedra minnet av en anhörig eller en vän genom en gåva till Alfa-1 Stipendie-/Utvecklingsfond
PG: 47 79 90 - 6
Vi är medlem i
Klotterplank
Du måste vara inloggad för att kunna Klottra.

25-02-2020 16:56
Nu finns det nytt under länken "Nätverksgrupp Skåne" - Nätverksträff i Lund

25-02-2020 16:55
Nu finns det nytt under länken "Region Stockholm" - Årsmöte

29-06-2018 11:48
Undrar om någon har e-mailadressen till Sabina i Hannover ? Hon har ringt mig och vill att jag ska höra av mig till henne. mvh Elisabeth Ohlsson Kristinehamn

18-03-2018 16:55
Nu finns det nytt under "Informationsmateri
al" - Dags för Bättre Vård

11-07-2017 14:14
Nu finns det nytt under "Föreningsinformati
on"

Klotterplank arkiv
Alfa-1 antitrypsinbrist


Vad är Alfa-1 antitrypsin


Alfa-1 antitrypsin (AAT) är ett skyddsprotein som bildas i levern och cirkulerar med blodet till kroppens organ. AAT skyddar vävnader mot nedbrytande enzymer och dess viktigaste uppgift är att skydda lugnvävnaden. När lungorna infekteras eller när främmande ämnen som exempelvis tobaksrök kommer in i lungorna sätter vita blodkroppar igång med sitt renhållningsarbete. De frigör ett enzym som dödar bakterier och städar bort död lungvävnad. När jobbet är slutfört är det dags för skyddsproteinet AAT att dämpa det destruktiva enzymet, annars fortsätter det och förstör frisk lungvävnad. Skadad lungvävnad leder så småningom till emfyzem, KOL. Lungorna mister sin elasticitet, man blir lätt andfådd, får allt svårare att andas och kan till sist bli beroende av syrgas eller behöver få en lungtransplantation

Vem får AAT-brist?


Varje person ärver två AAT-gener, en från varje förälder. Svår AAT-brist får man först om man ärvt två sjuka gener. Den som har en normal och en sjuk gen är bärare av anlaget och har lätt brist. Eftersom bristen är ärftlig finns det all anledning att testa sig om man vet att nära släktingar haft sjukdomar som kronisk bronkit, svår astma eller lungemfyzem.

Hur vanligt är AAT-brist i Sverige?

M M      (normal)   =   93 %
M Z       (lätt AAT-brist)    =   4,5 %
Z Z       (svår AAT-brist)   =   0,06 %  (1/1600)
S Z       (måttlig AAT-brist)   =   0,13 %  (1/750)

Flera än en halv miljon svenskar har någon form av AAT-brist.

När och hur visar sig eventuella symptom?

Vid svår AAT-brist visar sig problem med luftvägarna ofta i 30-40-årsåldern. Det kan yttra sig i att man ovanligt lätt blir andfådd, att andningen blir allt mer väsande, att man får återkommande luftvägsinfektioner, perioder med hosta och slem eller problem med luftrör året om. På grund av symptomen är AAT-brist ofta underdiagnostiserad som astma eller kronisk bronkit.

AAT bildas i levern och när man har brist beror det på att levern inte släpper ifrån sig det AAT den producerat. Det klumpar i stället ihop sig i levercellerna. Symptom från levern kan vara gulsot hos nyfödda eller skrumplever senare i livet, men de flesta får inga symptom från levern. AAT-brist är den vanligaste orsaken till levertransplantation hos små barn.

Hur testar man sig?

Allt som behövs är ett litet blodprov. Det kan lämnas på vilken vårdcentral eller vilket sjukhus som helst men remis från Lung- och allergikliniken Universitetssjukhuset (SUS) i Malmö, där även den slutliga analysen görs.

Det svenska AAT-registret omfattar personer över 18 år med svår AAT-brist. Registret startades 1991 och administreras vid SUS. Över 1000 personer, med svår AAT-brist, från hela landet deltar i registret. Totalt cirka 6 000 vuxna patienter finns i Sverige. AAT-registret är därför bara toppen av ett isberg.

Finns det någon behandling?

I dagsläget finns det ingen känd behandling, som botar Alfa-1 antitrypsinbrist. Det viktigaste sättet att förebygga sjukdomar orsakade av AAT-brist är en sund livsstil där man aldrig börjar röka, undviker passiv rökning och förorenad luft. De flesta icke-rökare blir aldrig sjuka.

Behandla förkylningar och lunginflammationer med antibiotika och kortinson samt att ta influensavaccin varje år och vaccin mot lunginflammation. Vid dålig syresättning av blodet kan behandling med syrgas bli aktuell. Vid svår andningssvikt eller svår leversjukdom kan transplantation bli nödvändig.

Tänk på donationsregistret!

Behandling med Alfa-1 antitrypsin (ersättningsbehandling) är etablerad i USA, Tyskland, Spanien m.fl. länder. Ett läkemedel för sådan behandling har blivit godkänt av Registreringsmyndigheten för läkemedel i EU och i april 2007 blev det godkänt av Svenska Läkemedelsverket. Det ingår inte i allmänna läkemedelsförmånen.

Forskning pågår i Sverige, övriga Europa och i USA om olika sätt att behandla och förhoppningsvis även kunna bota AAT-brist i framtiden. Det pågår en stor forskningsinsats med målsättning införa en frisk gen med hjälp av genterapi. Därmed bör patienten själv kunna producera Alfa-1 antitrypsin i normal omfattning..

Källa: Examensarbete journalistik Gabriella Mellergårdh (Patientinformation AAT-registret)